Aivoliitto - aivojen ja puheen asialla

Aivoliitto on järjestö kaikille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme kohderyhmiämme elämään hyvää arkea. Teemme aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.

Tarkoituksena on vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta.

Aivoliiton toiminta on valtakunnallista ja liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa.

Aivoliittoon kuuluu AVH-yhdistyksiä ja kielellinen erityisvaikeus -yhdistyksiä. AVH-yhdistyksissä toimitaan aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa. Kielellinen erityisvaikeus -yhdistykset puolestaan palvelevat perheitä, joissa lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus, sekä alan ammattilaisia.

Aivoliiton jäsenyhdistykset tekevät tärkeää työtä mahdollistamalla vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää/ Tutustu Aivoliiton toimintaan www.aivoliitto.fi